Βραδιά οικονομικής στήριξης από & για το εργαστήριο μεταποίησης τροφίμων της αυτόνομης κοινότητας νότιας αθήνας | Παρασκευή 1/6, 20:00

2018-05-31 13_10_24-Βραδιά οικονομικής στήριξης

Αυτόνομη Κοινότητα Νότιας Αθήνας

Η Αυτόνομη Κοινότητα Νότιας Αθήνας αποτελεί μια κοινοτική ένωση ανθρώπων με οργανική σχέση με τις περιοχές της νότιας Αθήνας. Αποτελεί μια νέα κοινωνική επινόηση, ένα πρόπλασμα μιας άλλης κοινωνίας μέσα στην κοινωνία. Η λειτουργία της Αυτόνομης Κοινότητας Νότιας Αθήνας είναι βασισμένη: στην αλληλεγγύη, στην οργάνωση από τα κάτω, στην ισότητα των μελών, στην άμεση δημοκρατία, στην κοινωνική αυτονομία, στην κοινοτικοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, στην κοινοχρησία. Τα μέλη της συμμετέχουν με βάση τη διάθεση και τη διαθεσιμότητά τους. Κατ΄ αρχήν στη γενική συνέλευσή της, στις δράσειςκαι στις δραστηριότητές της και κατ΄ επιλογήν -και εφόσον οριστούν από αυτή τη γενική συνέλευση- στα θεματικά της συμβούλια. Για τα μέλη της ισχύει η αρχή «δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα».

 Συμβούλίο “διαβίωσης”

Στόχος του θεματικού συμβουλίου για την “διαβίωση/οικονομία ”είναι να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα που αφορούν την διαβίωση των μελών της κοινότητας. Τροφή, στέγαση, υγεία, ένδυση και κάθε άλλη ανάγκη ή επιθυμία που έχουμε στην καθημερινότητά μας, θέλουμε να αποτελέσουν αντικείμενο ενασχόλησής μας. Το θεματικό συμβούλιο για την “διαβίωση” διαμορφώνει και είναι υπεύθυνο για τις κοινοτικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς/οικονομικούς λόγους αλλά και συντονίζει τις επιμέρους οικονομικές και παραγωγικές δομές της αυτόνομης κοινότητας. Βασικός παράγοντας για να πετύχουμε στο στόχο μας είναι να δεχτούμε όλοι μας να βάλουμε τις ανάγκες και επιθυμίες της ζωής μας σε συλλογική διαδικασία. Να σπάσουμε την ιδιώτευση σε αυτή τη σφαίρα και να αποφασίσουμε να συνδιαλλαγούμε και να δράσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.  Ευκταίος στόχος είναι να αναπτυχθεί πληθώρα δομών και λειτουργιών που να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια της ζωής μας. Όλες οι δομές θα βασίζονται στην αυτενέργεια και στην συνεπή συμμετοχή των μελών της κοινότητας. Θα αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία επαφής και γνωριμίας ατόμων με την κοινότητα. Καθήκον μας θα είναι να σπάμε την ανάθεση και την παραίτηση, συμμετέχοντας σε κάποια τέτοια δομή και στην γενικότερη ζωή της κοινότητας. Μέσω μία τέτοιας συμμετοχής, όπου κάθε μέλος προσφέρει και λαμβάνει από την κοινότητα, υλοποιούμε την πραγματική αλληλεγγύη των από τα κάτω και δίνουμε υπόσταση στο σύνθημα “παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας”.

Δραστηριότητες

Σε πρώτη φάση έχουμε αναπτύξει 2 άξονες ενδιαφέροντος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν άλλοι ή να επανακαθοριστούν οι παρόντες:

δευτερογενής παραγωγή/μεταποίηση: Το εργαστήριο μεταποίησης τροφίμων είναι μία δομή της αυτόνομης κοινότητας και στεγάζεται στον ισόγειο του κοινού τόπου. Μοιραζόμαστε τις εργασίες και τα προϊόντα που παράγουμε. Θέλουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στην τροφή μας ενισχύοντας τη συλλογική μας αυτάρκεια και ανεξαρτησία. Ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε ο ένας/μία τον άλλο/η στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, προσφέροντας στον καθένα και στην καθεμία από εμάς σύμφωνα με τις ανάγκες του/της και λαμβάνοντας σύμφωνα με τις δυνατότητες του/της. Θέλουμε να μαγειρεύουμε τα γεύματα της εβδομάδας, να ζυμώνουμε το ψωμί μας, να παρασκευάσουμε μαρμελάδες, πάστες, παστά, τουρσιά και άλλα. Μαγειρεύουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε συλλογικά κάθε διατροφική επιθυμία και ανάγκη μας.

προμηθευτικός συνεταιρισμός: Ο προμηθευτικός συνεταιρισμός είναι μία δομή της αυτόνομης κοινότητας και στεγάζεται στον ισόγειο του κοινού τόπου. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τις αρχές της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης, της πρόσωπο με πρόσωπο επαφής και της  συλλογικής διαχείρισης και στον τομέα των προμηθειών που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλουμε να σπάσουμε την παντοκρατορία των ενδιάμεσων και εμπορικών διαμεσολαβητών. Να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς των αντικειμένων και υλών που χρησιμοποιούμε. Να ενισχύσουμε αντίστοιχες αυτοδιαχειριζόμενες δομές στο χώρο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας παραγωγής. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε καλύτερο έλεγχο στο πως παράγεται αυτό που αγοράζουμε, στο τι αγοράζουμε και στο κόστος αυτού.

Επίσης θα θέλαμε να αναπτύξουμε: συλλογικές δομές αλληλεγγύης/συλλογική κουζίνα, ιματιοθήκη, ιατρείο, φαρμακείο, κοκ., δομές πρωτογενούς παραγωγής καλλιέργεια σε κάποιο είδος, συγκομιδή σε κάποια  καλλιεργητική περίοδο, κοινοτική γη, κοινοτικούς κήπους και παραγωγικά δίκτυα και γενικότερα ζητήματα οικονομίας/ κοινοτικές παραγωγικές δομές

 Λειτουργία

Το συμβούλιο αποτελεί όργανο της αυτόνομης κοινότητας στα νότια και ακολουθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην γενική συνέλευση αυτής. Οι συναντήσεις του συμβουλίου είναι ανοικτές σε όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή όλων είναι ισότιμη. Για να εξασφαλιστεί η συνεπής και τακτική λειτουργία του, θα πρέπει συγκεκριμένα μέλη-συμμετέχοντες του θεματικού συμβουλίου να δεσμεύονται απέναντι στη γενική συνέλευση της κοινότητας και θα είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συμβουλίου. Τα μέλη αυτά θα μπορούν ενδεχόμενα να αλλάζουν σε τακτά διαστήματα (π.χ. 4 ή 6 μήνες). Οι συμμετέχοντες στο θεματικό συμβούλιο για την “διαβίωση” αναλαμβάνουν ή διερευνούν επιμέρους δραστηριότητες με συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Η συνέλευση του θεματικού συμβουλίου για την“διαβίωση” θα επεξεργάζεται τα θέματα που προκύπτουν από την κάθε δραστηριότητα, θα καταλήγει σε προτάσεις τις οποίες καταθέτει και  στη γενική συνέλευση της αυτόνομης κοινότητας νότιας αθήνας.

Προβληματισμοί

Πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν αυτονόητα και συνεπώς τα ανοικτά θέματα και οι προβληματισμοί είναι πολλοί. Επιλέγουμε να αναζητούμε απαντήσεις σε αυτά και παράλληλα να πράττουμε στο τώρα. Να τολμήσουμε τα πρώτα βήματα μας και ας κάνουμε λάθη. Να θέσουμε σε λειτουργία τις πρώτες πρακτικές λειτουργίες μας διερευνώντας ανάγκες, επιθυμίες και διαθεσιμότητες. Να διερευνήσουμε συλλογικά τί παράγουμε, πώς το παράγουμε, σε ποιους/ες απευθύνονται οι δομές και λειτουργίες μας, πώς εξασφαλίζουμε την ισοτιμία σε υποχρεώσεις και δικαιώματα, πώς στηρίζουμε οικονομικά τις δομές μας, κοκ;

Συμβούλιο διαβίωσης

κάθε Τετάρτη στις 8:00μμ στον κοινό τόπο (Πλούτωνος και Υψηλάντου, Χαραυγή)

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η

να συμμετάσχει σε αυτό το ταξίδι.

Δημοσιεύθηκε από

Αδέσποτος

★Προσοχή Δαγκώνει...

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s