Άδεια Χρήσης

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)

Το παρόν είναι μία ευανάγνωστη περίληψη (και όχι υποκατάστατο) της άδειας.

Μπορείτε να:

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.


Υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
  • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
  • Μη παραγόμενα — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δε μπορείτε να διανείμετε το τροποποιημένο υλικό.
  • Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

  • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού.
  • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.

Δεν επιθυμούμε το υλικό του Αδέσποτου να δημοσιεύεται σε κυρίαρχα μέσα και σε συστημικές ιστοσελίδες που έχουν σκοπό τους το κέρδος, είτε αυτό είναι οικονομικό είτε είναι οποιουδήποτε άλλου είδους.

Σελίδες του ελευθεριακού χώρου (προσοχή! όχι κομματικές): αντιπληροφόρησης, συλλογικοτήτων μπορούν να αναδημοσιεύουν ελεύθερα με αναφορά στην πηγή.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/1/2021